Ogłoszenia i przetargi

Zamówienia publiczne

Szukaj:

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Katowickiej SSE S.A. OGŁOSZONY: 13.06.2018
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawców materiałów promocyjnych Spółki: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zał. nr 2 do SIW...
Wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego KSSENON w Żorach OGŁOSZONY: 23.04.2018
status: OGŁOSZONY
W związku z wszczęciem postępowania na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn. Akcelerator biznesowy KSSENON-Budowa kompleksu modularnych hal przemysłowych wraz z komplementa...
Wyłonienie wykonawców materiałów promocyjnych Spółki OGŁOSZONY: 13.04.2018
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawców materiałów promocyjnych Spółki Zapytanie ofertowe logo i nosniki identyfikacji
Konkurs na wyłonienie ekspertów OGŁOSZONY: 07.03.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
roz
Wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz urządzeń AGD dla budynku w Gliwicach ul. OGŁOSZONY: 28.02.2018
status: OGŁOSZONY
Prosimy o pobranie poniższych dokumentów zawierających opis przedmiotowy zamówienia, SIWZ oraz projekt zabudowy i aranżacji. opis przedmiotu zamówienia dokumenty do pobrania SIWZ
Ogłoszenie konkursu na eksperta OGŁOSZONY: 20.02.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
roz
Remont pomieszczeń biurowych w budynku KSSE S.A. w Tychach. OGŁOSZONY: 24.01.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Informacja o wynikach postepowania
Budowa dróg wewnętrznych na terenie KSSE w gminie Radziechowy-Wieprz. OGŁOSZONY: 24.01.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Informacja o wynikach postępowania
Wykonywanie robót geodezyjnych na zlecenie KSSE-Podstrefa Jastrzębsko-Żorska. OGŁOSZONY: 16.01.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Informacja o wynikach postępowania
Wycena wartości nieruchomości i nakładów na zlecenie KSSE-Podstrefa JŻ OGŁOSZONY: 16.01.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Informacja o wynikach postepowania
Wycena wartości nieruchomości i nakładów na zlecenie KSSE-Podstrefa Gliwicka OGŁOSZONY: 16.01.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Informacja o wynikach postepowania
Przebudowa istniejącego budynku garaży przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach. OGŁOSZONY: 10.01.2018
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku garaży na potrzeby przestrzeni magazynowo-biurowej, przy u...
Przebudowa istniejącego budynku garaży przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach. OGŁOSZONY: 21.12.2017
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie zmiany sposobu użytkowania wraz z przebudową istniejącego budynku garaży na potrzeby przestrzeni magazynowo-biurowej, przy u...
Ochrona mienia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. OGŁOSZONY: 24.11.2017
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru firmy do Ochrony mienia w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A., w siedzibie Podstrefy Tyskiej, w Tychach,...
Zaproszenie do składania ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta. OGŁOSZONY: 16.11.2017
status: OGŁOSZONY
Rada Nadzorcza Katowickiej SSE S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42 zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 do przeprowadzenia badania jedn...
Opracowanie koncepcji budowy węzła drogowego na S1 w gminie Radziechowy-Wieprz. OGŁOSZONY: 15.11.2017
status: OGŁOSZONY
W związku z wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia pn. Opracowanie koncepcji budowy węzła drogowego (wjazd i wyjazd komunikujący ruch drogowy z terenami objętymi statusem Katowic...
Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hali SOC w Tychach. OGŁOSZONY: 15.11.2017
status: OGŁOSZONY
W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hali SOC, w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2...
Zimowe utrzymanie placów i parkingów, zlokalizowanych w KSSE S.A. w Tychach. OGŁOSZONY: 25.10.2017
status: OGŁOSZONY
W związku z wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia Zimowe utrzymanie placów i parkingów, zlokalizowanych w KSSE S.A., w siedzibie Podstrefy Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tycha...
Dostawa części zamiennych do remontu reduktora windy w siedziebie KSSE w Tychach OGŁOSZONY: 03.10.2017
status: OGŁOSZONY
W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia : Dostawa części zamiennych do remontu reduktora windy R-5DL do siedziby KSSE S.A. w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2...
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC OGŁOSZONY: 27.09.2017
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie...

 

< 1 2 3 4 5 6 >

Nasi inwestorzy