Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zamówienia publiczne

Szukaj:

Konkurs na wyłonienie eksperta w zawodzie Technik wiertnik OGŁOSZONY: 11.06.2019
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE SA informuje o ogłoszeniu konkursu uzupełniającego na wyłonienie eksperta do opracowania modelowych programów praktycznej nauki zawodów w VII obrszarze branżowym górniczo-wiertniczej...
Zapytanie ofertowe na: Dostawa i montaż mebli do sali konferencyjnej Podstrefy OGŁOSZONY: 05.06.2019
status: OGŁOSZONY
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na Dostawę i montaż mebli do sali konferencyjnej Podstrefy Gliwickiej. Zaproszenie do złożenia oferty Zapytanie ofertowe Załąc...
Wynajęcie sali szkoleniowej z obsługą cateringową - OPOLE 12/06/2019R. OGŁOSZONY: 29.05.2019
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki wyboru wykonwacy
Wycena wartości nieruchomośći i nakładów OGŁOSZONY: 14.05.2019
status: OGŁOSZONY
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia zał nr do SIWZ Zamówienie "Wycena wartości nieruchomośći i nakładów"ogłoszone dnia 14.05.2019 zostaje unieważnione, szczegóły :Informacji o unieważnieniu...
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej OGŁOSZONY: 19.03.2019
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wynik postępowania
Dostawa i montaż mebli kuchennych, etc. dla budynku KSSE w Gliwicach OGŁOSZONY: 22.02.2019
status: ROZSTRZYGNIĘTY
WYNIKA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Zarząd Katowickiej SSE S.A. zapoznał się w dniu 29.03.2019 r. z wynikami prac Komisji, której celem było wyłonienie wykonawcy zadania: Wykonanie, dostawa i montaż mebli...
Obsługa cateringowa warsztatów w dniach 12 i 13 luty 2019 OGŁOSZONY: 04.02.2019
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania
Wynajęcie sali szkoleniowej z obsługą cateringową - POZNAŃ 5/03/2019R. OGŁOSZONY: 01.02.2019
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Protokół z wyboru oferenta
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej OGŁOSZONY: 08.01.2019
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wynik postępowania
Remont zaplecza kuchennego stołówki w siedzibie KSSE w Tychach OGŁOSZONY: 07.01.2019
status: OGŁOSZONY
KSSE S.A. zaprasza do składania ofert w przedmiotowym postepowaniu. Zaproszenie do składania ofert Projekt umowy Przedmiar IS_PDF IE_PDF Arch_PDF
Wykonanie oznakowania pionowego w gminie Ujazd - wydłużenie terminu OGŁOSZONY: 10.12.2018
status: OGŁOSZONY
KSSE S.A. ogłasza zapytanie ofertowe dot. wykonania oznakowania pionowego terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Ujazd Czas składania ofert uległ wydłużeniu i na...
Ochrona mienia w KSSE, Tychy, Fabryczna 2 OGŁOSZONY: 15.11.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Wyłonienie wykonawcy biznes planu OGŁOSZONY: 14.11.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
W dniu 10.12.2018 komisja działająca w postępowaniu dot.: Zamówienie cz. 1 Opracowanie analizy ekonomicznej (biznes planu) optymalnego sposobu dostarczenia/wybudowania powierzchni produkcyjno-magaz...
Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń hali magazynowej w Tychach OGŁOSZONY: 07.11.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ - 11/12/2018 Katowice OGŁOSZONY: 30.10.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania.
WYNAJĘCIE SALI SZKOLENIOWEJ - 5/12/2018 Wrocław OGŁOSZONY: 30.10.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania
Zimowe utrzymanie placów i parkingów zlokalizowanych w KSSE S.A. OGŁOSZONY: 19.10.2018
status: OGŁOSZONY
zaproszenie do składania ofert
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej przy ul. Fabrycznej 2 w OGŁOSZONY: 18.09.2018
status: OGŁOSZONY
KSSE S.A. zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: "Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń hali magazynow...
Zapytanie ofertowe na wynajem sali z obsługą cateringową OGŁOSZONY: 07.09.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej OGŁOSZONY: 05.09.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz

 

< 1 2 3 ... 7 >

Nasi inwestorzy