Ogłoszenia i przetargi

Zamówienia publiczne

Szukaj:

Zapytanie ofertowe na wynajem sali z obsługą cateringową OGŁOSZONY: 07.09.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej OGŁOSZONY: 05.09.2018
status: OGŁOSZONY
Katowicka SSE S.A. ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usługi cateringowej. Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1
Wyłonienie osób realizujących zadania dla KSSE S.A. podczas pilotażu nauki zawod OGŁOSZONY: 04.09.2018
status: OGŁOSZONY
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do składania ofert w konkursie ogłoszonym w Bazie konkurencyjności pod nazwą: Wyłonienie osób realizujących zadania dla KSSE S.A. podczas pilotażu mo...
Wyłonienie osób realizujących zadania dla KSSE S.A. podczas pilotażu praktycznej OGŁOSZONY: 04.09.2018
status: OGŁOSZONY
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zaprasza do składania ofert w konkursie ogłoszonym w Bazie konkurencyjności pod nazwą: Wyłonienie osób realizujących zadania dla KSSE S.A. podczas pilotażu mo...
Konkurs na Eksperta w zakresie Zintegrowanych Systemów Kwalifikacji dla motoryza OGŁOSZONY: 30.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania
Konkurs na Eksperta w zakresie wyników badań społecznych dot. systemu kształceni OGŁOSZONY: 30.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Wyniki postępowania
Konkurs na eksperta ds. jakości kształcenia praktycznego w branży górniczo-wiert OGŁOSZONY: 21.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia eksperta ds. opracowania zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży górniczo-wiertniczej...
Konkurs na eksperta ds. jakości kształcenia praktycznego w branży hutniczo-odlew OGŁOSZONY: 21.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia eksperta ds. opracowania zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży hutniczo-odlewniczej...
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży górniczo-wiertniczej u pracodawcy OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży górniczo-wiertniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego reali...
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży górniczo-wiertniczej CKP OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży górniczo-wiertniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego reali...
Konkurs na szkolnego lidera w klasie I dla branży górniczo-wiertniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia szkolnego lidera pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w klasie I (korelacja szkoła-CKP) w Centru...
Konkurs na szkolnego lidera w klasie II dla branży górniczo-wiertniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia szkolnego lidera pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w klasie II (korelacja szkoła-pracodawca)...
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży hutniczo-odlewniczej u pracodawcy OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży hutniczo-odlewniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik hutnik realizowanego u prac...
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży hutniczo-odlewniczej CKP OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży hutniczo-odlewniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik hutnik realizowanego w Głog...
Konkurs na szkolnego lidera w klasie I dla branży hutniczo-odlwniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia szkolnego lidera pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik hutnik realizowanego w klasie I (korelacja szkoła-CKP) w Głogowskim Centrum Ed...
Konkurs na szkolnego lidera w klasie II dla branży hutniczo-odlewniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zapytanie dotyczy wyłonienia szkolnego lidera pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik hutnik realizowanego w klasie II (korelacja szkoła-pracodawca) w KGHM Polska M...
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OGŁOSZONY: 10.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach S...
Rozeznanie rynku_Ekspert ds. jakości kształcenia_branża górniczo-wiertnicza OGŁOSZONY: 02.08.2018
status: OGŁOSZONY
W związku z organizacją pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w szkole, centrum kształcenia praktycznego i u pracodawcy w rama...
Rozeznanie rynku_Ekspert ds. jakości kształcenia_branża hutniczo-odlewnicza OGŁOSZONY: 02.08.2018
status: OGŁOSZONY
W związku z organizacją pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik hutnik realizowanego w szkole, centrum kształcenia praktycznego i u pracodawcy w ramach projektu Ksz...
Rozeznanie rynku dla opiekunów praktyk dla technika górnictwa podziemnego OGŁOSZONY: 31.07.2018
status: OGŁOSZONY
W związku z organizacją pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w szkole, centrum kształcenia praktycznego i u pracodawcy w ram...

 

< 1 2 3 ... 6 >

Nasi klienci