Ogłoszenia i przetargi

Zamówienia publiczne

Szukaj:

Konkurs na eksperta ds. jakości kształcenia praktycznego w branży górniczo-wiert OGŁOSZONY: 21.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na eksperta ds. jakości kształcenia praktycznego w branży hutniczo-odlew OGŁOSZONY: 21.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży górniczo-wiertniczej u pracodawcy OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży górniczo-wiertniczej CKP OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na szkolnego lidera w klasie I dla branży górniczo-wiertniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na szkolnego lidera w klasie II dla branży górniczo-wiertniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży hutniczo-odlewniczej u pracodawcy OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na opiekuna pilotażu w branży hutniczo-odlewniczej CKP OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na szkolnego lidera w klasie I dla branży hutniczo-odlwniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Konkurs na szkolnego lidera w klasie II dla branży hutniczo-odlewniczej OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Roz
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń OGŁOSZONY: 10.08.2018
status: OGŁOSZONY
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach S...
Rozeznanie rynku_Ekspert ds. jakości kształcenia_branża górniczo-wiertnicza OGŁOSZONY: 02.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
roz
Rozeznanie rynku_Ekspert ds. jakości kształcenia_branża hutniczo-odlewnicza OGŁOSZONY: 02.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Zak
Rozeznanie rynku dla opiekunów praktyk dla technika górnictwa podziemnego OGŁOSZONY: 31.07.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
roz
Zamówienie na tłumacznie tekstów OGŁOSZONY: 31.07.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
KSSE S.A. dokonała rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zlecenia na tłumaczenie tekstów. Informacja o wyborze wykonawcy
Rozeznanie rynku dla opiekunów praktyk dla technika hutnika OGŁOSZONY: 31.07.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
roz
Zamówienie na opracowanie graficzne folderów informacyjno-promocyjnych,wydruk OGŁOSZONY: 30.07.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
KSSE S.A. dokonała rozstrzygnięcia postępowania na wybór wykonawcy zlecenia opracowania graficznego folderów informacyjno-promocyjnych spółki i wydruk folderów. Informacja o wyborze wykonawcy zlece...
Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla KSSE S.A. - III przetarg OGŁOSZONY: 20.07.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY
Informacja w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania
Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazyn OGŁOSZONY: 10.07.2018
status: OGŁOSZONY
Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu: Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami...
Dostarczenie i montaż klimatyzatorów w budynku administracyjnym KSSE w Tychach OGŁOSZONY: 25.06.2018
status: OGŁOSZONY
W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia: "Dostarczenie i montaż klimatyzatorów w budynku administracyjnym KSSE S.A. w siedzibie Podstrefy Tyskiej, przy ul. Fabrycznej...

 

< 1 2 3 4 ... 6 >

Nasi inwestorzy