Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Oferta

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 powstało z inicjatywy Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Umowa konsorcjum powołująca do życia Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 podpisana została w dniu 21.02.2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem działania projektu jest promocja idei Przemysłu 4.0 oraz wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu i stosowaniu technologii Przemysłu 4.0 oraz szeroko pojęta promocja i edukacja w zakresie nowych technologii wraz z demonstrowaniem możliwości i analizą korzyści wynikających z ich zastosowania.

ŚCKP 4.0 wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoi europejska i polska gospodarka w odniesieniu do postępu technologicznego w przemyśle w krajach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych oraz wpływu Internetu.

Misją Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. będzie skuteczne wspieranier procesów transformacji cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz rozwijanie kompetencji pacowników małych i średnich przedsiębiorstw.

ŚCKP 4.0 stanie się pierwszym punktem kontaktowym dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, które chcą prowadzić transformację cyfrową, ułatwienie dostępu do technologii i współpracy z dużymi przedsiębiorcami. W ŚCKP 4.0 przedsiębiorstwo, w jednym miejscu, zapozna się z poszczególnymi aspektami czwartej rewolucji przemysłowej, w tym z technologiami w następujących dziewięciu obszarach:

• Obliczenia w chmurze;
• Big Data i Analityka;
• Autonomiczne roboty;
• Technologie przyrostowe;
• Przemysłowy Internet Rzeczy;
• Pozioma i pionowa integracja softwarowa;
• Rozszerzona rzeczywistość;
• Symulacje linii i procesów produkcyjnych;
• Cyberbezpieczeństwo.

ŚCKP 4.0 wraz z partnerami strategicznymi będzie prowadzić przedsiębiorstwo przez poszczególne etapy procesu transformacji cyfrowej, identyfikując wyzwania, przed którymi stoi dane przedsiębiorstwo, opracowując, demonstrując i testując potencjalne rozwiązania, przygotowując i wdrażając projekty P 4.0 w przedsiębiorstwie.

Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie:
• bardziej świadome korzyści jak i zagrożeń procesu transformacji cyfrowej,
• lepiej planować proces transformacji cyfrowej,
• bezpiecznie prowadzić proces transformacji cyfrowej,
• skutecznie zaangażować personel w realizację transformacji cyfrowej,
• stawać się bardziej dynamiczną organizacją (elastyczna, świadoma, skuteczna w reakcjach na zmiany w otoczeniu).

 

Osobami do kontaktu w zakresie projektu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 w KSSE są:

 

Aleksandra Zajusz-Wayda

e-mail: awayda@ksse.com.pl

tel: (+48 32) 231 89 10

 

Ewa Dudzic

email: edudzic@ksse.com.pl

tel: (+48) 502 386 287, (+48 32) 251 07 36

 

Siedziba ŚCKP4.0:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Podstrefa Gliwicka
ul. Rybnicka 29
44-100 Gliwice

 

Szczegóły projektu na stronie:

https://www.facebook.com/SCKP4.0/

https://pl.linkedin.com/company/slaskie-centrum-kompetencji-przemyslu-4-0 

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs-tool/-/dih/12571/view

http://www.sckp40.pl/

 

 

Nasi inwestorzy