Oferta

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0

Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. powstało z inicjatywy Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Umowa konsorcjum powołująca do życia Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 podpisana została w dniu 21.02.2018 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem działania projektu jest promocja idei Przemysłu 4.0 oraz wspieranie przedsiębiorstw we wdrażaniu i stosowaniu technologii Przemysłu 4.0 oraz szeroko pojęta promocja i edukacja w zakresie nowych technologii wraz z demonstrowaniem możliwości i analizą korzyści wynikających z ich zastosowania.

ŚCKP 4.0 wychodzi naprzeciw wyzwaniom, przed którymi stoi europejska i polska gospodarka w odniesieniu do postępu technologicznego w przemyśle w krajach azjatyckich i w Stanach Zjednoczonych oraz wpływu Internetu.

Misją Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. będzie skuteczne wspieranie procesów transformacji cyfrowej w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz rozwijanie kompetencji pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

ŚCKP 4.0 stanie się pierwszym punktem kontaktowym dla małych i średnich przedsiębiorstw przemysłowych, które chcą prowadzić transformację cyfrową, ułatwienie dostępu do technologii i współpracy z dużymi przedsiębiorcami. W ŚCKP 4.0 przedsiębiorstwo, w jednym miejscu, zapozna się z poszczególnymi aspektami czwartej rewolucji przemysłowej, w tym z technologiami w następujących dziewięciu obszarach:

• Obliczenia w chmurze;
• Big Data i Analityka;
• Autonomiczne roboty;
• Technologie przyrostowe;
• Przemysłowy Internet Rzeczy;
• Pozioma i pionowa integracja softwarowa;
• Rozszerzona rzeczywistość;
• Symulacje linii i procesów produkcyjnych;
• Cyberbezpieczeństwo.

ŚCKP 4.0 wraz z partnerami strategicznymi będzie prowadzić przedsiębiorstwo przez poszczególne etapy procesu transformacji cyfrowej, identyfikując wyzwania, przed którymi stoi dane przedsiębiorstwo, opracowując, demonstrując i testując potencjalne rozwiązania, przygotowując i wdrażając projekty P 4.0 w przedsiębiorstwie.

Dzięki temu przedsiębiorstwo będzie:
• bardziej świadome korzyści jak i zagrożeń procesu transformacji cyfrowej,
• lepiej planować proces transformacji cyfrowej,
• bezpiecznie prowadzić proces transformacji cyfrowej,
• skutecznie zaangażować personel w realizację transformacji cyfrowej,
• stawać się bardziej dynamiczną organizacją (elastyczna, świadoma, skuteczna w reakcjach na zmiany
w otoczeniu).

Osobą kontaktową w zakresie projektu Śląskiego Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 w KSSE jest:

Iwona Ochocka - Manager ŚCKP4.0

e-mail: iochocka@ksse.com.pl
tel: (+48 32) 231 89 10, (+48 32) 331 34 05

Siedziba ŚCKP4.0:

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
:: Podstrefa Gliwicka
:: ul. Rybnicka 29
:: 44-100 Gliwice

Szczegóły projektu na stronie:

http://www.sckp40.pl/

https://www.facebook.com/SCKP4.0/

Nasi klienci