Ogłoszenia i przetargi

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń hali magazynowej w Tychach

OGŁOSZONY: 07.11.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

KSSE S.A. zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: "Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach"

SIWZ

załaczniki do SIWZ

PBW-zmiany sposobu użytkowania

przedmiary

odpowiedzi do projektu

specyfikacja techniczna

zawiadomienie o otwarciu ofert


Nasi inwestorzy