Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do rokowań.

OGŁOSZONY: 27.06.2018
status: OGŁOSZONY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 19.07.2018 o godz. 14.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły

Nasi klienci