Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do rokowań.

OGŁOSZONY: 03.04.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 26.04.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 26 kwietnia 2018 roku, w wyniku których spółka „Best Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (41-807) przy ul. Pyskowickiej 19 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nasi inwestorzy