Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do rokowań.

OGŁOSZONY: 09.01.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 31.01.2018 o godz. 13.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły


Katowicka SSE S.A. zawiadamia, iż na powyższe rokowania nie wpłynęła żadna oferta.

Nasi inwestorzy