Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Konkurs na opiekuna pilotażu w branży hutniczo-odlewniczej CKP

OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży hutniczo-odlewniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik hutnik realizowanego w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie, w ramach projektu  Kształcenie dualne - dobry start
w zawodach branży
górniczo-hutniczej, konkurs nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górniczy, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną i Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.   

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131616


Roz

Nasi inwestorzy