Ogłoszenia i przetargi

Konkurs na opiekuna pilotażu w branży górniczo-wiertniczej u pracodawcy

OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży górniczo-wiertniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego u pracodawcy - TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, w ramach projektu  Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej, konkurs nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górniczy, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną i Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.  

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131368

 


Roz

Nasi klienci