Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Konkurs na Eksperta w zakresie Zintegrowanych Systemów Kwalifikacji dla motoryza

OGŁOSZONY: 30.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie dotyczy wyłonienia Eksperta w zakresie Zintegrowanych Systemów Kwalifikacji dla branży motoryzacyjnej w ramach konsultacji środowiskowych organizowanych w projekcie „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”, konkurs
nr POWR.02.12.00-00-SR01/17-00 realizowany z 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Polską Izbę Motoryzacji, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134030


Nasi inwestorzy