Ogłoszenia i przetargi

Konkurs na eksperta ds. jakości kształcenia praktycznego w branży górniczo-wiert

OGŁOSZONY: 21.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie dotyczy wyłonienia eksperta ds. opracowania zasad zapewnienia jakości kształcenia praktycznego realizowanego u pracodawców wraz z narzędziem ich weryfikacji w branży górniczo-wiertniczej  
w ramach projektu  Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej, konkurs
nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górniczy, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną i Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.  

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131921

 


Roz

Nasi klienci