Przetargi / Zamówienia publiczne / Zimowe utrzymanie placów i parkingów, zlokalizowanych w KSSE S.A. w Tychach.

Zimowe utrzymanie placów i parkingów, zlokalizowanych w KSSE S.A. w Tychach. OGŁOSZONY: 25.10.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku z wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia "Zimowe utrzymanie placów i parkingów, zlokalizowanych w KSSE S.A., w siedzibie Podstrefy Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach oraz dojazdów." w trybie zapytania o cenę KSSE S.A. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Zaproszenie do składania ofert.


powrót do zamówień