Przetargi / Zamówienia publiczne / Zaproszenie do składania ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta.

Zaproszenie do składania ofert w sprawie wyboru biegłego rewidenta. OGŁOSZONY: 16.11.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Rada Nadzorcza Katowickiej SSE S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42
zaprasza do składania ofert w postępowaniu w sprawie wyboru biegłego rewidenta
 do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Katowickiej SSE
S.A.
 za rok 2017 i rok 2018, oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.

Zaproszenie do składania ofert.


powrót do zamówień