Przetargi / Zamówienia publiczne / Wykonanie przeglądów technicznych w siedziebie KSSE w Tychach.

Wykonanie przeglądów technicznych w siedziebie KSSE w Tychach. OGŁOSZONY: 28.04.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku ze wszczęciem postepowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia: "Wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń i gaśnic, znajdujących się w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach.", w trybie zapytania o cenę, zapraszamy do składania ofert ( na załaczonym wzorze) w niniejszym postepowaniu.

Szczegóły:


powrót do zamówień