Przetargi / Zamówienia publiczne / Wykonanie prac związanych z otoczeniem willi z początku XX w. w Gliwicach.

Wykonanie prac związanych z otoczeniem willi z początku XX w. w Gliwicach. OGŁOSZONY: 22.07.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY
 
 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza przetarg na Wykonanie ukształtowania terenów zielonych, cięć pielęgnacyjnych istniejących drzew, wykonanie altany ogrodowej oraz wykonanie zieleni zewnętrznej wraz z systemem nawodnienia otoczenia willi z początku XX w. położonej w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 29.

Nr. ogłoszenia 151043 – 2016

Załacznik1-ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załacznik 2-PROJEKTY WYKONAWCZE

Załącznik 3-PRZEDMIARY ROBÓT

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Treść ogłoszenia

Zmiana treści ogłoszenia nr ogłoszenia 152819 - 2016

Zestawienie ofert netto-zieleń Rybnicka 29


powrót do zamówień