Przetargi / Zamówienia publiczne / Wykonanie mebli kuchennych oraz dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych.

Wykonanie mebli kuchennych oraz dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych. OGŁOSZONY: 12.06.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku ze wszczęciem postepowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia: "Wykonanie mebli kuchennych oraz dostawa i montaż akcesoriów łazienkowych do siedziby KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach.", w trybie zapytania o cenę, zapraszamy do składania ofert ( na załaczonym wzorze) w niniejszym postepowaniu.

Szczegóły:


W dniu 30go czerwca 2017 Zarząd Katowickiej SSE S.A. zatwierdził wynik przedmiotowego postępowania.

Szczegóły:

powrót do zamówień