Przetargi / Zamówienia publiczne / Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy remoncie hali SOC w Tychach.

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy remoncie hali SOC w Tychach. OGŁOSZONY: 28.04.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku ze wszczęciem postepowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia: "Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji remontu hali SOC, w siedzibie KSSE S.A. w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach", w trybie zapytania o cenę, zapraszamy do składania ofert (na załaczonym wzorze) w niniejszym postepowaniu.

Szczegóły:


powrót do zamówień