Przetargi / Zamówienia publiczne / Opracowanie koncepcji budowy węzła drogowego na S1 w gminie Radziechowy-Wieprz.

Opracowanie koncepcji budowy węzła drogowego na S1 w gminie Radziechowy-Wieprz. OGŁOSZONY: 15.11.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku z wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia pn.
"Opracowanie koncepcji budowy węzła drogowego (wjazd i wyjazd komunikujący
ruch drogowy z  terenami objętymi statusem Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej S.A.) na drodze ekspresowej S1 w gminie Radziechowy -Wieprz", w
trybie zapytania o cenę, katowicka SSE S.A. zaprasza do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert

Informacja o wynikach postępowania


powrót do zamówień