Przetargi / Zamówienia publiczne / Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Katowickiej SSE S.A.

Opracowanie i wykonanie materiałów promocyjnych dla Katowickiej SSE S.A. OGŁOSZONY: 13.06.2018

status: OGŁOSZONY

Katowicka SSE SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wyłonienie wykonawców materiałów promocyjnych Spółki:

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  (SIWZ)
  2. zał. nr 2 do SIWZ

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem

powrót do zamówień