Przetargi / Zamówienia publiczne / Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC OGŁOSZONY: 27.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w hali SOC, w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach".

Ogłoszenie

SIWZ

Program funkcjonalny

Mapa1

Mapa2

Nowe ogłoszenie

SIWZ zmiana

załaczniki 1

załączniki 2

załączniki 3

załączniki 4

załącznik 5

wyjaśnienia

Informacja o wynikach postępowania


powrót do zamówień