Przetargi / Zamówienia publiczne / Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hali SOC w Tychach.

Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hali SOC w Tychach. OGŁOSZONY: 15.11.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji hali SOC, w siedzibie KSSE S.A., w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach",w trybie zapytania o cenę zapraszam do składania ofert (na załączonym wzorze) w niniejszym postępowaniu.

Zaproszenie do składania ofert.

Informacja o wynikach postepowania


powrót do zamówień