Przetargi / Zamówienia publiczne / Nabór partnerów do projektu - Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni

Nabór partnerów do projektu - Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni OGŁOSZONY: 06.02.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ogłasza nabór partnerów do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego RPWSL 2014 – 2020, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Zachodni

Wnioski o udostępnienie regulaminu prosimy kierować na adres m_pachucki@ksse.com.pl


powrót do zamówień