Przetargi / Zamówienia publiczne / Konkurs Otwarty - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Konkurs Otwarty - Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy OGŁOSZONY: 06.02.2016

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza otwarty konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu RPO WSL dla Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Wnioski o udostępnienie regulaminu prosimy kierować na adres m_pachucki@ksse.com.pl


powrót do zamówień