Przetargi / Zamówienia publiczne / Dostawa części zamiennych do remontu reduktora windy w siedziebie KSSE w Tychach

Dostawa części zamiennych do remontu reduktora windy w siedziebie KSSE w Tychach OGŁOSZONY: 03.10.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

W związku ze wszczęciem postępowania na wyłonienie wykonawcy zlecenia : "Dostawa części zamiennych do remontu reduktora windy R-5DL do siedziby KSSE S.A. w Podstrefie Tyskiej, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach" w trybie zapytania o cenę, katowicka SSE S.A. zaprasza do składania ofert w niniejszym postępowaniu.

Szczegóły:


powrót do zamówień