Przetargi / Zamówienia publiczne / Budowa dróg wewnętrznych na terenie KSSE w gminie Radziechowy-Wieprz.

Budowa dróg wewnętrznych na terenie KSSE w gminie Radziechowy-Wieprz. OGŁOSZONY: 24.01.2018

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE SA zaprasza do składania ofert w postępowaniu:"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę dla etapu A i B dla zadania inwestycyjnego pn. budowa dróg wewn. na terenie objetym statusem specjalnej strefy ekonomicznej w gminie Radziechowy-Wieprz wraz z wykonaniem sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci elektrycznej (oświetlenie) oraz kanalizacji teletechnicznej- etap A i etap B."

Zaproszenie do składania ofert

Informacja uzupełniająca

Pytania i odpowiedzi

Pytanie i odpowiedź


powrót do zamówień