O KSSE / Władze spółki

Zarządzającym Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną jest Katowicka SSE S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42,

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy, Nr KRS 0000106403; REGON 273073527; NIP 954 - 13 - 00 - 712; Deutsche Bank PBC S.A. 09 1910 1048 2501 9911 2936 0001, Kapitał zakładowy: 9.176.000,00 PLN opłacony w całości.

Organy Spółki:

Rada Nadzorcza:

1. Rafał Kolano – Przewodniczący RN
2. Prof. zw. dr hab. Zygmunt Frankiewicz – Wiceprzewodniczący RN
3. Andrzej Dziuba – Sekretarz RN
4. Piotr Pełka – –Członek RN
5. Wojciech Skwira – Członek RN

Zarząd:

1. dr Janusz Michałek – Prezes Zarządu
2. dr hab., Barbara Piontek prof. nadzw. – Zastępca Prezesa, Członek Zarządu
3. Ewa Stachura – Pordzik - Wiceprezes, członek Zarządu
4. Jacek Bialik – Wiceprezes, członek Zarządu
5. Mateusz Rykała – Wiceprezes, członek Zarządu
6. Andrzej Zabiegliński – Wiceprezes, członek Zarządu

 

Statut Spółki: