Oferta

Ulgi podatkowe

30.10.2018
W przypadku ubieganie się o wydanie Decyzji o wsparciu prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biu...
25.05.2018
Ulgi podatku dochodowym mogą wynieść od 25% do 55% poniesionych kosztów inwestycyjnych.
25.05.2018
Pomoc publiczna może być udzielona dla większości firm produkcyjnych, logistycznych oraz BPO/iT.
25.05.2018
Kalkulator umożliwia obliczenie wysokości ulgi podatkowej.
25.05.2018
Akty prawne w oparciu o które funkcjonuje KSSE oraz udzielana jest pomoc publiczna.

 

< 1 >

Nasi klienci