Oferta

Średnia firma

W przypadku ubieganie się o wydanie Decyzji o wsparciu prosimy o bezpośredni kontakt z naszym biu...
Pomoc publiczną mogą otrzymać firmy z sektora tradycyjnego przemysłu (z wyjątkiem przedsiębiorstw...
Ulgi w podatku dochodowym mogą wynieść od 35% do 45% poniesionych kosztów inwestycyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą terenów inwestycyjnych.
pomoże w znalezieniu odpowiedniej lokalizacji oraz udzieli informacji o możliwym wsparciu.
Sieć przedstawicielstw, których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich firm.

 

< 1 >

Nasi inwestorzy