Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Zaproszenie do Rady Rozwoju Regionu

Zaproszenie do Rady Rozwoju Regionu

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna w Katowicach
ogłasza zaproszenie do zgłaszania kandydatur do Rady Rozwoju Gospodarczego obszaru zarządzanego przez Katowicką SSE S.A.

 

 

Działając na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. z 2018. poz. 1162) Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako Zarządzający obszarem tj. terenem województwa śląskiego oraz części województwa opolskiego zamierza powołać Radę Rozwoju Obszaru Gospodarczego. Do prac w Radzie pragniemy zaprosić przedstawicieli przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego znajdujących się w granicach wspomnianego obszaru (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. poz. 1698) oraz wojewódzkich rad dialogu społecznego. Wyboru członków organu dokonamy spośród zgłoszonych kandydatów z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia oraz możliwości wykorzystania ich potencjału dla rozwoju działalności gospodarczej na terenie obszaru. Przy wyborze członków Rady będziemy dążyć do zachowania równowagi między grupami podmiotów, które będą w niej reprezentowane.

 

Do zadań Rady należeć będzie przedstawianie opinii i wniosków w sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie obszaru oraz proponowanie kierunku działań na rzecz poprawy otoczenia przedsiębiorstw i rozwoju społeczno-gospodarczego. Rada może przedstawiać władzom gmin lub powiatów położonych na terenie obszaru zarządzanego przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., rekomendacje w zakresie aktywności, które mogą przyczynić się do zwiększania atrakcyjności inwestycyjnej danej gminy lub powiatu.

 

Zgłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie (z adnotacją: zgłoszenie kandydatury do Rady Obszaru Rozwoju Gospodarczego), z dołączonym opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, przyjmujemy do 30 września br.  Decyduje termin dostarczenia zgłoszenia do siedziby Katowickiej SSE S.A.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

 

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Wojewódzka 42

40-026 Katowice

 

Wszelkie zapytania dotyczące postępowania należy kierować na adres: m_pachucki@ksse.com.pl

szczegóły

 


 


Nasi inwestorzy

Portal wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.
Akceptuję politykę prywatności portalu. zamknij