Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń hali magazynowej przy ul. Fabrycznej 2 w

OGŁOSZONY: 18.09.2018
status: OGŁOSZONY

KSSE S.A. zaprasza do składania ofert w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pt.: "Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeń hali magazynowej na pomieszczenia magazynowo-usługowo-biurowe wraz z termomodernizacją oraz koniecznymi pracami budowlanymi, przy ul. Fabrycznej 2 w Tychach"

SIWZ 09.2018

Załaczniki do SIWZ 09.2018

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

przedmiary

PBW-zmiany sposobu uzytkowania

Odpowiedzi do projektu

Zawiadomienie o otwarciu ofert

Nasi inwestorzy