Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zapytanie ofertowe na wynajem sali z obsługą cateringową

OGŁOSZONY: 07.09.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sali i cateringu w ramach organizacji konsultacji środowiskowych w Katowicach w okresie wrzesień – październik 2018 w projekcie „Rada ds. kompetencji w sektorze motoryzacyjnym (z uwzględnieniem elektromobilności)”,konkurs nr POWR.02.12.00-00-SR01/17-00 realizowany z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Polską Izbę Motoryzacji, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną oraz Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych.

Szczegóły


Nasi inwestorzy