Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie na przetarg.

OGŁOSZONY: 10.05.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 14.06.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 29 i 14 czerwca 2018 roku, w wyniku których spółka IZOL-TERM ŚLĄSK Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (47-400) przy ul. Tadeusza Kościuszki 7C została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 0,3224 ha położona na terenie Ostróg w Raciborzu, obręb Ostróg, karta mapy 25, składająca się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 170/3, KW GL1R/00029801/1. Księgi wieczyste prowadzone są przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale V Ksiąg Wieczystych

Nasi inwestorzy