Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie na przetarg.

OGŁOSZONY: 25.04.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 21.05.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 11 maja 2018 roku, w wyniku których spółka Pawlik i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Kobylicach przy ul. Raciborskiej 45, 47-253 Cisek została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość o powierzchni 4,8229 ha położoną na terenie Stanowic II w Czerwionce-Leszczynach obręb Stanowice (005), karta mapy 1, składającą się z działki gruntowej o numerze ewidencyjnym 972/79 dla której w Sądzie Rejonowym w Rybniku prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW GL1Y/00163403/7.

Nasi inwestorzy