Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie na przetarg.

OGŁOSZONY: 06.04.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 07.06.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2018 r. r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 7 czerwca 2018 roku, w wyniku których spółka Unger Steel Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333) przy ul. Powstańców Śląskich 2-4  została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie prawo własności nieruchomości o łącznej powierzchni 5,1076 ha (51.076m2) położonej przy ul. Częstochowskiej,  karta mapy 5 obręb Lubliniec na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w granicach administracyjnych miasta Lubliniec, stanowiącej działkę gruntu nr 1882/109, opisaną w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu Nr CZ1L/00049488/0  jako własność  Gminy Lubliniec.

Nasi inwestorzy