Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie na przetarg.

OGŁOSZONY: 09.03.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 11.05.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 11 maja 2018 roku, w wyniku których spółka BAGSIK Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Toruńskiej 8 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość położoną na terenie KSSE w Zabrzu w przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka, obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce,  o łącznej powierzchni 1,4180 ha (14.180 m2) dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8,

Nasi inwestorzy