Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do rokowań.

OGŁOSZONY: 26.05.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 18.06.2018 o godz. 13.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Rokowania mają na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 18 czerwca 2018 roku, w wyniku których spółka Adient  Foam Poland sp. z o.o. z siedzibą w Żorach (44-240) przy ul. Wygoda 6 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nasi klienci