Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Zaproszenie do rokowań.

OGŁOSZONY: 16.12.2017
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie do rokowań, które odbędą się w dniu 08.01.2018 o godz. 15.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników rokowań z dnia 8 stycznia 2018 roku, w wyniku których spółka Żywiec – Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie, 43-350 Węgierska Górka, przy ul. Św. Katarzyny 187 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nasi inwestorzy