Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Konkurs na szkolnego lidera w klasie I dla branży górniczo-wiertniczej

OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie dotyczy wyłonienia szkolnego lidera pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu
w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w klasie I (korelacja szkoła-CKP) w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, w ramach projektu  Kształcenie dualne - dobry start w zawodach branży górniczo-hutniczej, konkurs nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górniczy, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną i Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.  

 

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131453


Roz

Nasi inwestorzy