Infolinia dla inwestorów: 505-102-102
Ogłoszenia i przetargi

Konkurs na opiekuna pilotażu w branży górniczo-wiertniczej CKP

OGŁOSZONY: 17.08.2018
status: ROZSTRZYGNIĘTY

Zapytanie dotyczy wyłonienia opiekuna stażysty/praktykanta w branży górniczo-wiertniczej podczas pilotażu modelowego programu praktycznej nauki zawodu w zawodzie Technik górnictwa podziemnego realizowanego w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie, w ramach projektu  Kształcenie dualne - dobry start
w zawodach branży górniczo-hutniczej
, konkurs nr POWR. 02.15.00-IP. 02-00-003/17 realizowany
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przez Główny Instytut Górniczy, Katowicką Specjalna Strefę Ekonomiczną i Katedrę Odlewnictwa Politechniki Śląskiej.

Szczegóły:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131403


Roz

Nasi inwestorzy