Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 26.02.2018

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 7.05.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 9 maja 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 7 maja 2018 roku, w wyniku których spółka SCHADE POLSKA Międzynarodowy Transport i Spedycja Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie (42-500) przy ul. Zagórskiej 3 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość położoną na terenie Tucznawa w Dabrowie Górniczej, obreb Tucznawa, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni 18,0031 ha, składającą się z działek nr:
-  1102, obręb Tucznawa, k.m. 1, o powierzchni 5,4409 ha,
- 1106, obręb Tucznawa, k.m. 2, o powierzchni 12,5622 ha

dla której Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej – VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr KA1D/00027120/7

powrót do przetargów