Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 16.02.2018

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 12.03.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 12 marca 2018 roku, w wyniku których spółka PROFISYSTEM CNC Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-203) przy ul. Żorskiej 250 L została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość położoną na terenie Osiny w Żorach obręb Osiny, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni 0,5190 ha, składającą się z działki nr 1183/22 dla której Sąd Rejonowy w Żorach prowadzi Księge Wieczystą nr KW GL1X/00024375/3

powrót do przetargów