Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 06.02.2018

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 28.02.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 6 narca 2018 roku postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 28 luty 2018 roku, w wyniku którego spółka POL-TECHNOLOGY Sp. z o.o. z siedzibą w Czeladzi (41-250) przy ul. Wojkowickiej 14 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który nabędzie niezabudowaną nieruchomość o powierzchni 5,8199 ha położoną na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sosnowcu przy ul. Mikołajczyka i Jamesa Watta, stanowiącą własność Skarbu Państwa obejmująca działkę: nr 830/1, obręb 0012 oraz 995/5, obręb 0012 dla której w Sądzie Rejonowym w Sosnowcu prowadzona jest Księga Wieczysta nr KA1S/00036903/0

powrót do przetargów