Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 18.01.2018

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 16.02.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 27 luty 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 16 luty 2018 roku, w wyniku których spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju (44-268) przy ul. Węglowej 4 zostało wyłonione jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość położoną na terenie Bzie w Jastrzębiu-Zdroju, obręb Bzie Górne, objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, o łącznej powierzchni 1,3615  ha, składającą się z następujących działek: 1665/43, 1520/43, 1734/43, dla której Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju prowadzi Księge Wieczystą nr KW GL1J/00029167/7.

powrót do przetargów