Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 23.11.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 24.01.2018 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 1 luty 2018 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 24 stycznia 2018 roku, w wyniku których spółka Ulus Metal Polska S.A.  z siedzibą w Warszawie (00 - 549) przy ul. Pięknej 15 lok. 12 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie nieruchomość położoną w Zabrzu objętą granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar 06, Mikulczyce, o łącznej powierzchni 2,0058  ha, składającą się z następujących działek: nr 55/3 o pow. 8822 m2, oraz nr 56/3 o pow. 11236 m2dla której Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi Księge Wieczystą nr GL1Z/00033920/8.

powrót do przetargów