Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 10.10.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 11.12.2017 o godz. 13.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 11 grudnia 2017 roku, w wyniku których spółka ORBITVU Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (42-600) przy ul. Sienkiewicza 48 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 1,3348 ha (13.348 m2) położonej na terenie KSSE w Zabrzu w przy ul. Guido Henckela Donnersmarcka, obręb ewidencyjny 06, Mikulczyce, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zabrze i obejmującej działkę:
nr 80/3 o pow. 13.348 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Zabrzu prowadzona jest Księga Wieczysta nr GL1Z/00033920/8.

powrót do przetargów