Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 09.10.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 11.12.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 11 grudnia 2017 roku, w wyniku których spółka TRW Polska Sp. z o.o. z siedzibą w  Częstochowie (42-200) przy ul. Rolniczej 33  została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Ekonomicznej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Skorki”, o łącznej powierzchni 6,9148 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr CZ1C/00113493/9 oraz KW nr CZ1C/00082860/6, składającej się z działek oznaczonych nr:
- 296/30, obręb 419-Skorki, o powierzchni 4,7278 ha, KW nr CZ1C/00113493/9;
- 296/32, obręb 419-Skorki, o powierzchni 0,7391 ha, KW nr CZ1C/00113493/9;
- 333/9, obręb 419-Skorki, o powierzchni 1,4479 ha, KW nr CZ1C/00082860/6.

powrót do przetargów