Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 06.10.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 08.12.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


- Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 8 grudnia 2017 roku, w wyniku których Konsorcjum w składzie:
CE Property Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (42-202) przy ul. Olsztyńskiej 234 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Częstochowie przy ulicy Ekonomicznej, objętej granicami Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, obszar „Skorki”, oznaczonej nr 296/24, obręb ewidencyjny 419-Skorki, o powierzchni 0,8001 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, Wydział IX Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00113493/9, oraz spółka Elektroline S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Częstochowie (42-224) przy ul. Witosa 4/65 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

powrót do przetargów