Przetargi / Przetargi i rokowania / Zaproszenie na przetarg.

Zaproszenie na przetarg. OGŁOSZONY: 27.09.2017

status: ROZSTRZYGNIĘTY

Katowicka SSE S.A. ogłasza zaproszenie na przetarg, który odbędzie się w dniu 29.11.2017 o godz. 10.00 w siedzibie KSSE S.A. w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 42. Przetarg ma na celu zbycie nieruchomości na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gosp. na terenie KSSE.

Szczegóły


Zarząd Katowickiej SSE S.A. na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2017 r. postanowił o zatwierdzeniu wyników przetargu z dnia 29 listopada 2017 roku, w wyniku których spółka P&M Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianicach (55-120) przy ul. Poznańskiej 65 została wyłoniona jako przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz nabędzie prawo własności niezabudowanej nieruchomości o łącznej powierzchni 1,9591 ha położona w gminie Racibórz, karta mapy 25, obręb Ostróg, składająca się z działek gruntowych: o numerze ewidencyjnym: 246/3 o powierzchni 0,7899 ha oraz o numerze ewidencyjnym 181/3 o powierzchni 1,1692 ha.
Działki zapisane są w księdze wieczystej nr GL1R/00029801/1 prowadzonej przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu, Wydziale V Ksiąg Wieczystych a Gminie Racibórz służy do niej prawo własności.

powrót do przetargów